Video hướng dẫn tắt thông báo temporary turn off prevent cross site tracking trên trình duyệt Safari

Video dưới đây hướng dẫn khắc phục lối không làm bài tập, bài kiển tra tại gmaths.vn với trình duyệt Safari trên máy tính Mac, Iphone, Ipad

Với máy tính Mac. Phụ huynh có thể cài và dùng trình duyệt Google Chrome sẽ giải quyết được. Nếu phụ huynh vẫn muốn dùng trình duyệt Safari thì xem video dưới đây


Với máy Iphone, Ipad. Phụ huynh  xem video dưới đây