Bài toán trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học Singapore

Kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm nay của Singapore hứng chỉ trích vì đề Toán quá khó. Dưới đây chỉ là một trong những bài toán khó.